Logo - Wieści dla domu

Zaktualizuj swoją przeglądarkę
Internet Explorer 8 lub zmień na inną!

Nasza strona nie obsługuje tak starej przeglądarki jak Internet Explorer 8. Na naszej stronie zastosowano nowatorskie rozwiązania, których przeglądarka IE8 nie obsługuje, bo... jest STARA :)
Zalecamy zmianę przeglądarki na inną.
Pozdrawiamy, Ekipa Wieści dla Domu i Hotka!

Pokaż światu swoje KGW!

Jeśli chcesz, aby historia Twojego koła
znalazła się w tym dziale - napisz do nas: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koło Gospodyń Wiejskich w Grodzisku (powiat pleszewski) w listopadzie 2016 r. obchodziło 50-lecie istnienia. Historię koła spisała jego honorowa przewodnicząca - Jadwiga Pisarska.

Koło Gospodyń Wiejskich w Grodzisku od 50 lat działa na rzecz wsi i gminy. Trzeba jednak powiedzieć, że tradycje takiej aktywności kobiet w naszej wsi sięgają znacznie odleglejszych czasów. W okresie silnego naporu germanizacji w XIX wieku społeczeństwo polskie w swoich środowiskach, miejskich i wiejskich organizowało się poprzez stowarzyszenia i towarzystwa oświatowe, kulturalne i gospodarczo-finansowe, aby przeciwstawić się germanizacji. Na wsi było to np. Towarzystwo Czytelni Ludowych, Koła Włościan i Koła Włościanek, Koła lub Kółka Rolnicze. Ich organizatorami były najczęściej osoby duchowne (np. w Pleszewie ks. prałat Kazimierz Niesiołowski, w Grodzisku ks. proboszcz Bronisław Taczanowski i ks. proboszcz dr Przemysław Odrowąż-Wilkoński). Po odzyskaniu niepodległości 1918 roku również była potrzeba kontynuowania tego społecznego wysiłku i organizowania się. W parafii grodziskiej taką działalność kontynuował ks. Odrowąż-Wilkoński, a potem ks. prałat Hipolit Kowalewicz (prezes KR w Pacanowicach.) Z dokumentów kościelnych wiadomo, że w latach 1880-1900 za ks. proboszcza Bronisława Taczanowskiego działało już w Grodzisku Koło Włościanek. Kółko Rolnicze istniało już pod koniec XIX wieku, a na pewno na początku XX wieku. Świadczy o tym kontrakt dzierżawny z 1907 roku dotyczący gruntu kościelnego, gdzie w paragrafie 5 jest zapis: Dzierżawca ma obowiązek zapisać się do Kółka Rolniczego w Grodzisku i jako taki regularnie na zebrania tegoż uczęszczać, zaś w paragrafie 3:  Wydzierżawiający prócz czynszu dzierżawnego płacić będzie do kasy spółki rolników w Grodzisku, w której niniejszem staje się członkiem rocznie cztery marki, za co uczestniczy w zyskach tejże spółki. O działalności Kółka Rolniczego w latach międzywojennych świadczą zachowane broszurki z biblioteczki Koła Rolniczego w Grodzisku opatrzone jego okrągłą pieczęcią, a traktujące o stosowaniu nawozów sztucznych przy uprawie poszczególnych zbóż i innych roślin, Wydawnictwa te pochodzą z lat 1926-1927.

Opisując działalność KGW w naszej wsi po II wojnie światowej, należy poczynić uwagę, że organizacja Kółek Rolniczych została reaktywowana w 1957roku jako Zrzeszenie Kółek Rolniczych, Kół Gospodyń Wiejskich, Gminnych Związków Rolniczych i Organizacji Rolniczych oraz Spółdzielni Rolniczych. Wkrótce, w tym samym roku i w latach następnych zaczęły licznie powstawać ponownie kółka rolnicze, a w sporadycznych przypadkach również Koła Gospodyń Wiejskich. Z inicjatywy ówczesnego Powiatowego Związku Kółek Rolniczych w Pleszewie w drugiej połowie lat 60-tych ub. wieku zaczęły w powiecie pleszewskim zawiązywać się masowo Koła Gospodyń Wiejskich.

Sprawy organizacyjno - personalne w 50-leciu koła

Zebranie założycielskie KGW w Grodzisku odbyło się w dniu 12 grudnia 1966 roku w miejscowej szkole z udziałem 10 pań: Marciniak Władysławy, Pisarskiej Jadwigi, Wasiewicz Gertrudy, Synoradzkiej Gertrudy, Tasarek Kazimiery, Cierniak Marii, Twardowskiej Krystyny, Mikulskiej Marii, Przywarciak Heleny oraz Jędrzejak Janiny. Zebranie prowadziła p. Teresa Sobczyńska, instruktorka Powiatowego Związku Kółek Rolniczych w Pleszewie. Obecny był też organizator zebrania, dyrektor miejscowej szkoły, p. Edward Pisarski. Z wpisaną datą odbytego zebrania i z podpisami członkiń - założycielek został złożony wniosek do Powiatowej Rady Narodowej - Referat Społeczno-Administracyjny w Pleszewie przez Powiatowy Związek Kółek Rolniczych o zarejestrowanie stowarzyszenia pod nazwą Koło Gospodyń Wiejskich w Grodzisku. Trzeba więc przyjąć, że to właśnie data 12 grudnia 1966r. jest datą założenia naszego Koła. Tydzień później odbyło się kolejne zebranie z udziałem 25 kobiet na którym dokonano wyboru zarządu koła. Przewodniczącą została wybrana p. Lidia Graczyk. W skład zarządu weszły: Wanda Solarczyk - wiceprzewodnicząca , Jadwiga Pisarska - sekretarz oraz Matuszczak Krystyna - skarbnik. Wyboru komisji rewizyjnej KGW nie dokonano, ponieważ tą rolę zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami i statutem Kółka Rolniczego pełniła Komisja Rewizyjna KR, której przewodniczącym był wtedy Czesław Lutyński, piastujący stanowisko przewodniczącego Gromadzkiej Rady Narodowej w Zawidowicach. Po roku p. Lidia Graczyk zrezygnowała z funkcji przewodniczącej KGW z uwagi na duże obciążenie czasowe: pracą w gospodarstwie rolnym i na etacie kierownika sklepu GS-ni w Zawidowicach.

W grudniu 1977 roku wybrano nowy zarząd w składzie: Wanda Solarczyk - przewodnicząca, Gertruda Synoradzka - wiceprzewodnicząca, Jadwiga Pisarska - sekretarz, Krystyna Urbaniak - skarbnik oraz  Anna Bocian - członek zarządu. Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Koła w dniu 24.01.1969r. wybrano zarząd w identycznym składzie. Została też wybrana pierwsza Komisja Rewizyjna: Janina Pastusiak - przewodnicząca, Emilia Wysocka - członek oraz Danuta Kruszewska - członek. Koło liczyło wtedy już 40 członkiń.

Dodaj komentarzKod antyspamowy
Odśwież